Videá

Kosenie trávy, kosenie pozemkov Služby Macreal

Kosenie trávy - fotovoltaická elektráreň

Kosenie vysokej trávy Služby Macreal

Kosenie trávy, mulčovanie

Kosenie trávy, mulčovanie - Služby Macreal

Sekání trávy, sekání přerostlé trávy

Kosenie trávy, kosenie pozemkov 

Kosenie prerastené trávy 

Kosenie trávy, mulčovanie, kosenie trávy

Kosenie vo svahu