Videá

Kosenie trávy, kosenie pozemkov 

Kosenie prerastené trávy 

Kosenie trávy, mulčovanie, kosenie trávy

Kosenia svahov 

Kosenie vo svahu 

Kosenie, mulčovanie, kosenie vo svahu, kosenie prerastenej trávy